Nieuwbouw 2007 - 2008  Foto impressie bouw kwekerij 2007


     
De bouwkavel   Egaliseren van de grond   De teeltaarde boven   Draineren
     
De eerste paal   Een feestje waard   Met een hapje en een drankje   Verwarmingsleidingen
     
De kas is uitgezet   Het bassin gegraven   De eerste spanten omhoog   De schuurruimte
     
Aanbrengen van de dakplaten   Bassinzeil erin trekken   Met vele handen   Aanbrengen van schermdoek
     
Schermdoek zit erin   Het ketelhuis   De stoomdrainage   Verwarmingsbuizen verven
     
Monteren van de hijsverwarming   En de druppelbevloeiing   Drukte van belang   Betonvloer in de schuur
     
Vloer vlinderen   De warmtepomp   De warmteopslagtanks   Isoleren
     
Elektrawerkzaamheden   Verdeelstuk verwarming   Buitenterrein   Kantine in aanbouw
 
De laatste loodjes