Historie  De historie van het bedrijf van de familie Mol reikt tot 1974. In dat jaar startten de grondleggers, Vok en Thea Mol, het het telen van diverse groente- en sierteeltgewassen in de buitenlucht. Na een aantal jaren werd er gekozen om aardbeien en witlof te telen. Dit zorgde voor jaarrond werk en inkomsten.

Tijdens de ruilverkaveling van 1980 verhuisde het bedrijf naar Benningbroek, daar werd ook de eerste kas gebouwd. Omdat het hart van Vok en Thea meer bij de sierteelt lag, is het bedrijf tussen 1985 en 1990 geleidelijk omgeschakeld tot een jaarrond freesiakwekerij.

Toen begin jaren 90 zoons Jeroen en Marco in het bedrijf kwamen, brak een fase van schaalvergroting en mechanisering aan. Na diverse uitbreidingen werd in 2000 een tweede bedrijf in Nibbixwoud aangekocht. Het totale oppervlakte groeide in die periode van 5.000 m2 naar
35.000 m2.

De ontwikkelingen in de freesiateelt stonden echter ook niet stil. Om de kwaliteit en continuïteit te verbeteren was een verdere modernisering van het bedrijf onontkoombaar. Na jaren van voorbereiding leidde dit tot de bouw van een nieuw complex 40.000 m2 voorzien van een arbeidsbesparende inrichting en een uitgeballanceerde energiehuishouding. Op 11 april 2008 is de nieuwe kwekerij op feestelijke wijze geopend.